12 października 2015

Jordania

Z Betlejem jedziemy prosto do Jordanii,  gdyż początkowe plany pokrzyżowało święto żydowskie, których tutaj wiele.

Pocztówka - Obecny władca Jordanii
Tak Izrael jak i Jordania, ale także inne państwa bliskowschodnie, w starożytności należały do Wielkiej Syrii obejmującej tereny między Morzem Śródziemnym, rzeką Eufrat a górami Taurus i Synajem. W południowo-wschodniej części tego obszaru, na wschód od Morza Martwego, w VI wieku p.n.e. Nabatejczycy utworzyli silne państwo ze stolicą w Petrze. Kres temu państwu położyli Rzymianie podbijając je w I wieku naszej ery.  Kolejne wieki to panowanie Arabów i Turków. Od XVI wieku aż do roku 1918  obszarem tym rządzili Turcy.
Po pierwszej wojnie światowej nastąpił poddział ziem wchodzących w skład imperium osmańskiego w prowincjach syryjskich. Tereny przebiegające na wschód od rzeki Jordan, nazywane Transjordanią wydzielono spod osadnictwo żydowskiego i przekazano pod nadzór monarchii brytyjskiej. Po II wojnie światowej Transjordania formalnie uzyskała od Wielkiej Brytanii pełną niezależność i ogłosiła niepodległość jako Królestwo Transjordanii. Dwa lata później w reakcji na utworzenie Izraela wojska jordańskie zaatakowały nowo powstałe państwo i zajęły Zachodni Brzeg Jordanu  oraz Stare Miasto w Jerozolimie. W 1950 ogłoszono utworzenie Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego, do którego włączono nowo zdobyte ziemie palestyńskie, czego nie uznały inne państwa arabskie. Palestyńczycy w chwili ogłoszenia utworzenia królestwa stanowili aż 2/3 całej ludności Jordanii.
Wojna sześciodniowa w 1967 roku  zakończyła się całkowitą klęską Arabów, a Zachodni Brzeg  został opanowany  przez Izrael. Z zajętych terenów uciekło do Jordanii kolejne kilkaset tysięcy Palestyńczyków. Z czasem uchodźcy stali się poważnym problemem władz, gdyż stanowili aż 60% społeczeństwa  i z terytorium Jordanii dokonywali regularnych ataków na Izrael, co skutkowało odwetem Żydów. Konflikt nasilał się co doprowadziło do wybuchu wojny domowej, a także zaostrzenia stosunków z państwami arabskimi. M.in. w 1971 roku w Kairze został zamordowany prezydent Jordanii. Z czasem konflikty te zażegnano.
W 1994 roku Jordania podpisała traktat pokojowy z Izraelem i nawiązała z tym krajem stosunki dyplomatyczne, co oznaczało uznanie Izraela przez Jordanię.
Głową państwa jest obecnie król Abdullah,  najstarszy syn zmarłego w 1999 roku króla Husajna.

Przekraczanie granicy izraelsko Jordańskiej zajęło nam ok 2 godzin. Po drodze kilka posterunków, kontrola dokumentów, skanowanie bagaży, przesiadka do innego autobusu.
Ale ruszamy do Petry, miejsca, które najbardziej mnie pociąga na trasie tej wycieczki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz